Dugi otok je poznat po brojnim kulturno-povijesnim spomenicima.
Od sakralnih spomenika najvažnija je župna crkva Uznesenja BDM u Salima.
U lapidariju crkve čuvaju se dva ulomka kamene plastike ukrašena troprutim pletenicama. Ova dva ulomka su dijelovi istog pluteja, sekundarno uporabljenog kao nadgrobna ploča. Ovakvih nalaza na području ranosrednjovjekovne hrvatske države pronađeno je dosta te na temelju tih analogija možemo pretpostaviti vrijeme nastanka od kraja 9 do konca 10 st.što govori u prilog postojanja najstarije faze ove crkve u predromaničkom razdoblju.

Crkva Sv.Ivan, Sali

Crkva Sv.Ivana u dokumentima se javlja vrlo rano. Njen najstariji spomen datira se iz god.1064 ili 1065., kada se ona spominje pod imenom cela Sancti Iohannis.

Crkva Sv.Viktor, Sali

Štovanje Sv.Viktora na dalmatinskom prostoru je izuzetno rijetko te je ujedno ova crkva i jedina s tim titularom. Inače, Sv.Viktor je svetac-mučenik, čije su crkve podizane uglavnom u ranokršćanskom vremenu.

Koženjak, Sali

Ruševni ostaci arhitekture te ulomci crkvenog namještaja (dva ulomka pluteja i impost kapitel). Nažalost, na Koženjaku kod Sali do danas nisu vršena nikakva arheološka istraživanja, pa nemamo naznaka kako je mogla izgledati crkva kojoj su pripadali ti ulomci kamenog namještaja.

Crkvina, Sali

Na području brdašca Sukavca na krajnjem JI dijeli Dugog otoka, usred poluotoka koji sa sjeverne strane zatvara uvalu Telašćicu kod Sali, nalaze se ruševni ostaci manje crkve koji se u narodu nazivaju Crkvina.

Sv.Pelegrin, Savar

Sv.Pelegrin (spomenik nulte kategorije) je predromanička građevina centralnog oblika, kvadratnog tlocrta s ovoidnom kupolom na trompama.
(IZVOR: tz dugiotok)

  • Dugi otok, Hrvatska - Kulturna baština - Slika 1
  • Dugi otok, Hrvatska - Kulturna baština - Slika 2